top of page

Opgestegen meesters

 

De opgestegen Meesters waren ooit menselijke wezens, die ons zijn voorgegaan.

Ze hebben op de aarde geleefd en na een reeks van incarnaties, die op een spiritueel hoog niveau waren en van waar ze uiteindelijk opstijgen konden. Ze zijn nu lichtwezens en instaat om hun bewustzijn naar ons uit te stralen en zich van de materiele wereld te bevrijden. Ze zijn instaat zich zelf en de wereld te veranderen door inspiratie aan ons en wonderen te bewerkstelligen.

De Meesters hoeven niet meer op de aarde te incarneren, om verdere ontwikkeling te bereiken. Ze hebben een ontwikkeling bereikt, waar geen beperkingen en waar geen vorm en tijd is, geen geluid en geen kleuren. Dit niveau is de dimensie van totaal bewustzijn, en wordt het Shamballa van het opgestegen niveau genoemd.

 

Deze "Meesters" zijn niet onze Meesters, maar Meesters van het pad. Ze hebben hun licht en hun energie verenigt en existeren in het collectieve bewustzijn. De Meesters hebben karakter en persoonlijkheid afgelegd, ze zijn nu bewustzijn en wit licht, omgeven van de uitstraling van facetten van een briljant. Deze facetten van de briljant, representeren ieder een klein deel van een ooit geleefd leven. Door deze vensters ontvangen de Meesters ervaring en weten en zenden hun collectief bewustzijn naar de aarde, zodat het door trance en/of channel mediums ontvangen kan worden en de mensen op hun pad van ontwikkeling geïnformeerd kunnen worden.

 

Hieronder vind je een lijstje met Opgestegen meesters, met een aantal belangrijke gegevens.

1. El Morya   Blauwe kleurstraal

De kracht helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen, vertrouwen in je eigen kracht en talenten en hulp van buitenaf. Het kind- vertrouwen, dat nieuwsgierig de wereld ontdekt en weer opstaat wanneer het gevallen is, wordt weer opgewekt. Wie vertrouwd is en in elke situatie vol vertrouwen, ziet gebeurtenissen voor wat ze zijn en kan ernaar handelen. De kracht van El Morya versterkt ook de eigen intuïtie en het juiste inschattingsvermogen, zodat je gemakkelijker kunt herkennen wie te vertrouwen is, welke situatie gevaarlijk is, welk besluit tot moeilijkheden leidt, wanneer de eigen angst een gerechtvaardigde waarschuwing is, of uit onzekerheid, oude traumata of slechte ervaringen is ontstaan. Dan valt het lichter, ondanks de angst, de benodigde stappen te ondernemen en hulp aan te nemen. Door vertrouwen ontstaat moed: moed voor iets nieuws; moed om iets uit te proberen of uit te spreken; moed speels en vrolijk te zijn, het geleerde in praktijk te brengen, ook wanneer je het nog niet perfekt beheerst. In relaties kan men zich beter opstellen. Angsten en dromen uit het verleden kunnen helen en het oervertrouwen wordt gesterkt, zodat we in de overtuiging kunnen leven dat alles wat er gebeurt, voor ons eigen bestwil is, ook wanneer het ons op het moment niet goed lijkt.

2. Kuthumi   Gele kleurstraal

Versterkt de verbinding tussen het fijnstoffelijke en grofstoffelijke lichaam. Zij helpt om helemaal in je lichaam te zijn. Daardoor voelt men zich sterk, geaard, stabiel, helder en goed, "je staat met beide benen op de grond". Het is gemakkelijk te herkennen wat goed is voor het lichaam en wat je beter kunt vermijden. Kuthumi versterkt ook de verbinding met en de liefde voor de aarde. Zijn kracht helpt, niet te pessimistisch of te optimistisch, maar realistisch te zijn en geduld te hebben. Door zijn energie is het eenvoudiger, de fijnstoffelijke werkelijkheid achter het grofstoffelijke te herkennen

 

3. Kwan Yin   Roze kleurstraal

Helpt het volgende los te laten: achterhaalde gedachtenpatronen, overmatige controle, onderdrukte gevoelens, lichamelijke inspanning en verkramping, verstopte energie, verkrampte gedragingen (daarom ook ondersteunend bij verdriet). We kunnen het toelaten en weer meestromen met het leven, ons laten dragen, zonder de eigen kracht en sterkte op te geven. We leven in harmonie met de Goddelijke geordendheid. Het is gemakkelijk te herkennen wanneer men moet handelen en wanneer men de dingen eenvoudig gebeuren laat. In het Aziatisch gebied is Kwan Yin de meester voor medeleven en heling. Haar kracht heelt, leert om te tolereren en sterkt de vrouwelijke, zachte en toch krachtige kant. Daardoor wordt het gemakkelijker, de eigen gevoelens te voelen en te verwoorden.

 

4. Lady Nada   Roze kleurstraal
Geeft ons het gevoel weer geaccepteerd en geborgen te zijn, alsof je in een warme deken gewikkeld wordt. Zij helpt zich prettig te voelen in het lichaam en zichzelf te accepteren zoals men is, met alles wat men afwijst en wat men goed vindt aan zichzelf. Men voelt zich weer beminnelijk en de zelfliefde wordt versterkt. Daardoor kan men ook de zinnelijkheid van het lichaam versterkt ervaren en op deze manier ook intensiever van het leven genieten. Er komt meer levenslust. Het lichaam wordt de tempel van de ziel. Het wordt ook gemakkelijker andere mensen te nemen zoals ze zijn.

5. Djwhal Kuhl   Groene kleurstraal   

Djwhal Khul is een belangrijke lichtmeester op het gebied van werken met energie. Denk bij voorbeeld aan de kennis van het energiesysteem van de mens. En de mogelijkheden die daaruit voortvloeien. Een Lichtmeester is in staat om te dematerialiseren en weer te materialiseren, en zo op meerdere plaatsen tegelijk te zijn. Dit wordt met de term bi-locatie aangeduid. Lichtmeester Djwhal Khul kan ons helpen om veel meer met ons energiesysteem te doen, om te bouwen aan ons eigen aura en lichtlichaam en ons licht te laten schijnen op al de mogelijkheden die dat geeft. Ons te helpen deze mogelijkheden positief en effectief te benutten en problemen niet als problemen te blijven zien, maar ze uit de weg te ruimen. En wellicht gaan ook wij in de toekomst de vele mogelijkheden van energie gebruiken.

6. Saint Germain   Violette kleurstraal

De energie van Saint Germain is verwarmend en vol. Het voelt of er op veel plekken in je lichaam en rondom je in je aura, een energieke warmte aan het werk gaat die, enigszins vergelijkbaar met de Violette Straal, die energieën die niet bij je passen in meer wenselijke en welkome energieën omzet. Alsof de magie meteen maar aan de slag gaat en voor bevrijding zorgt van die ongewenste energieën die nodig eens naar buiten moeten.

 

7. Maria   Magenta kleurstraal

De energie van Maria is zeer zacht en liefdevol. Heel goed te vergelijken met de energie van een moeder die haar pasgeboren kind in haar armen draagt en overloopt van liefde. Ze koppelt eigenlijk liefde aan medeleven en mededogen of compassie. En ze heeft ook andere vrouwelijke of moederlijke eigenschappen als zachtaardigheid en zachtmoedigheid. En ook de ontvankelijkheid en ingetogenheid die kenmerkend zijn voor de vrouwelijke energie. Ze helpt ook bij het weer evenwaardig maken van de vrouwelijke en mannelijke energie. Deze was in het vissentijdperk en ook daarvoor al danig uit evenwicht geraakt. En deze evenwaardigheid is nu bij het begin van de Aquariustijd zeer op zijn plaats. Het is iets waar spiritualiteit niet zonder kan.
 

9. Christus   Rode kleurstraal

Laat ons zien hoe het mogelijk is, om in waarheid en onvoorwaardelijke liefde te leven. Zij versterkt de eigen natuurlijke autoriteit, de uitdrukkingskracht en het bevorderende leiderschap die het gehele welzijn voor ogen heeft. Door zijn kracht kunnen wij ook de last van de wereld, die wij op onze schouders hebben genomen, loslaten (spanningen in de schouders en rugklachten) en ons van vreemde autoriteiten bevrijden. We voelen ons geborgen en veilig. De Christuskracht maakt bewust, wat wij onze Vader en God/het bestaan, verwijten. Zij helpt "de wonden van het hart" te helen.

 

10. Maha Chohan   Turquoise kleurstraal 

Helpt de deur naar innerlijke wijsheid te openen en innerlijk een stap terug te zetten. Ook in moeilijke situaties lukt het, bij jezelf te blijven en jezelf of de situatie vanuit een hoger perspectief te bekijken. Het is eenvoudiger om de kracht vanuit innerlijke wijsheid en intuïtie te gebruiken, in het bijzonder bij spanningsvolle situaties zoals stress, overbelasting, geldgebrek of relatieproblemen. Ervaringen, kennis en gedragingen kunnen in een nieuw kader geplaatst worden. Deze kracht helpt gevoelige mensen, die zich snel afstemmen op anderen of stemmingen in ruimtes (kameleon-effect), zich niet te verliezen in andere mensen, situaties of gevoelens, maar in contact met zichzelf en de eigen wensen, behoeften en gevoelens te blijven. Zij ondersteunt therapeuten, adviseurs, leidinggevenden en helpt in ieder gesprek het overzicht te behouden, de rode draad te volgen en verbanden te herkennen.

 

11. Seraphis Bey   Witte kleurstraal

Helpt de eigen kracht aan te nemen, aan te voelen en te gebruiken. De levenswil en de energiestroom van het lichaam worden versterkt. Daardoor wordt vaak ook de behoefte aan beweging en sport vergroot, evenals de behoefte het eigen lichaam te trainen en gezond en fit te houden. Seraphis Bey brengt bewustzijn in de materie, Licht in de duisternis. Zijn kracht voert je midden in de materie. Daardoor kunnen de angsten voor de aardse, materiële wereld, de weerstand tegen succes, rijkdom, bezit, en status bewust worden. De houding ten opzichte van de materiële wereld kan zich veranderen.

 

12. Lao Tse   Blauwe kleurstraal

Brengt innerlijke berusting, ontspanning en rust. In plaats van zich over het verleden, zichzelf of andere mensen op te winden, in plaats van zich over toekomstige bijzondere gebeurtenissen zorgen te maken, ontstaat een innerlijke vrede: "Het is zoals het is". Daarom kan men opmerkzaam en kalm in de tegenwoordige tijd zijn, helder zien wat men wil en de nodige stappen zetten. Ook in chaos wordt het mogelijk in de eigen helderheid en kracht te blijven. In meditatie brengt deze energie diepe rust, innerlijke vrede, een versmelten met het Zijn.

 

13. Lady Portia   Roze kleurstraal

Helpt ons steeds weer de innerlijke balans te vinden. Zo kunnen wij ook in moeilijke omstandigheden in evenwicht blijven, kalm en helder reageren. In plaats van heen en weer geslingerd te worden, blijven we stabiel. Wanneer gebeurtenissen ons uit balans halen, vinden we sneller een nieuw evenwicht. Lady Portia brengt ons innerlijke vrede en uiteindelijk naar een diepere tevredenheid.

 

14. Kamakura   Groene kleurstraal

Geeft een kracht en helderheid als een Samurai, die volledig gecentreerd en geconcentreerd met precies de juiste kracht en met de juiste snelheid zijn doel treft. Kamakura geeft ons de kracht doelgericht te handelen, het nodige te doen. In plaats van je te versnipperen, wordt precies dat gedaan wat nu belangrijk is, met een innerlijke rust en kalmte. De innerlijke weerstand, de "als en ja maar...", die ons tot dusver gehinderd hebben, verstommen en verliezen hun kracht. Daarbij hoeven het niet altijd belangrijke handelingen of doorslaggevende stappen te zijn die we voor ons uitgeschoven hebben. Ook bij het besluit, nu eindelijk eens op te ruimen, de was te strijken of de afgesproken boodschap te doen, helpt Kamakura. Wanneer men dan begonnen is, verloopt het werk sneller en gemakkelijker dan men verwacht had, alsof je extra krachtbronnen hebt aangeboord. Er ontstaat plezier in het doen en het bewegen. Wanneer wij duidelijke visioenen hebben, weten wat er te doen staat, geeft Kamakura de kracht om te beginnen.

 

15. Aeolus   Turquoise kleurstraal

Laat ons inzien dat we de scheppingsvonk in ons dragen. Door zijn kracht valt het ons lichter het kosmische plan te herkennen en in harmonie daarmee te leven en de liefde die hieruit voortvloeit op te nemen. Onze scheppingskracht is nog krachtiger wanneer deze in harmonie met de totaliteit gebruikt wordt. Aeolus laat ook het innerlijk aandeel, de innerlijke dialoog, bewust worden en brengt op die manier zelfbewustzijn. Door de kracht van Aeolus lukt het in te zien hoe het innerlijk, zoals gedachten, gevoelens, voorstellingen, angsten en verwachtingen over wat er in de buitenwereld gebeurt samenhangt. Wij worden bewust.

 

16. Hilarion   Magenta kleurstraal

Brengt ons in overeenstemming met de Kosmische Wet, de Universele Waarheid. Wij hebben inzicht in onze plaats, onze weg en onze opdracht in het Kosmisch Plan en het aardse leven. Wij krijgen inzicht in hogere wetmatigheden. Hilarion ondersteunt ook pioniers die iets nieuws op de aarde brengen. Zij worden vaak door hun omgeving uitgelachen, afgewezen of buitengesloten. Door de Hilarion energie valt het hun iets lichter de weg te gaan wanneer ze de samenhang kennen. In meditatie met Hilarion voelen wij de overeenstemming met het Zijn. Om het even of wij

ons op de juiste plek voelen of ontevreden zijn, wij zijn steeds in liefde, steeds deel van het geheel.

 

17. Saint Germain   Violette kleurstraal

Bevrijdt van hetgeen ons hindert. Bevrijdt ons van achterhaalde gedrags- en gedachtenpatronen, een verkeerd zelfbeeld, karmische verstrikkingen, schijnbare afhankelijkheid en in de weg staande overtuigingen. Het gebonden zijn wordt getransformeerd. Hij laat ons inzien dat wij altijd een vrije keus hebben en onverschillig wat wij kiezen, de gevolgen zullen dragen. Want elk besluit, maar ook geen besluit heeft gevolgen. Wanneer ik de vrije keus heb, kan ik ook blijven bij wat is. Ik hoef niet iets nieuws te kiezen.

 

Intuïtieve spirituele kunst, Intuïtieve schilderijen, energetische spirituele kunst

KRACHTSCHILDERIJ.NL

by Universeel Licht

De kracht van de Hogere Lichtwereld

(Elohim, Aartsengelen, Opgestegen meesters, Engelen)

 

Intuïtieve spirituele kunst, Krachtschilderijen,Elohim,edelsteenenergie,
kleurenenergie, Aartsengelen, Opgestegen meesters, Engelen

Krachtschilderij,_Intuitiëve_Spirituele_kunst,_Intuitiëve_schilderijen_en_tekeningen,_energetische_e
Krachtschilderij,_Intuitiëve_Spirituele_kunst,_Intuitiëve_schilderijen_en_tekeningen,_energetische_e
Krachtschilderij,_Intuitiëve_Spirituele_kunst,_Intuitiëve_schilderijen_en_tekeningen,_energetische_e
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Krachtschilderij,_Intuitiëve_Spirituele_kunst,_Intuitiëve_schilderijen_en_tekeningen,_energetische_e
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
bottom of page