top of page

Universeel Licht

 

De oorsprong, de bron, de schepper, de goddelijke scheppingskracht- of de Ene ook maar noemen wil, bevat alles. De oorsprong is als het witte licht (Universeel Licht), waarin alle kleuren besloten liggen. Wanneer het witte licht door een prisma in zijn kleurdelen uitgesplitst wordt, worden de afzonderlijke kleuren zichtbaar. Door de kleur kunnen wij het principe gemakkelijker bevatten.

 

We begrijpen dat blauw een andere werking heeft dan rood, dat geel een ander principe belichaamt als groen.

De kleurstralen representeren de afzonderlijke aspecten van het goddelijke. Zij zijn de goddelijke principes die tezamen weer het geheel vormen.

 

De hogere lichtwereld (Elohim, aartsengelen, opgestegen meesters, engelen) de gehele natuur en krachten werken op de kleurstralen. Iedere kleurstraal geeft een andere energetische impuls, werkt op een andere thema, stuurt een andere trilling.

Wat zijn Universeel Lichtstralen?

 

De Lichtstralen bevatten de goddelijke principes van het hoogste trillingsniveau tot in het stoffelijke bereik. In hen werken alle ordenende krachten van de Schepping: de Elohim, de Aartsengelen en Engelen, de opgestegen Meesters en Natuurwezens en de krachten van planten en edelstenen.

 

De Lichtstralen werken als kleurstralen. Twaalf goddelijke principes weerspiegelen zich in twaalf kleuren.

 

Wat doen lichtstralen?

De Lichtstralen ondersteunen ontwikkeling, ontplooiing, heling en de innerlijke stabiliteit. Omdat zij de impulsen van alle krachten uit het scheppingsproces bevatten, geschiedt dit op alle niveau's van het lichamelijk energiesysteem. Hun speciale kracht is alle niveau's met elkaar te verbinden en de harmonie van lichaam, geest en ziel in de nieuwe ordening te stabiliseren.

Lichtstralen openen de toegang tot het niveau dat nu geblokkeerd is, zich ontplooien wil of gebruikt wordt. Ze maken de te verwachten stap in de ontwikkeling bewust en openen deze voor de passende impuls. Met de kracht van de Elohim, de Aartsengelen, opgestegen Meesters of van edelstenen kan het komende thema dieper doorgewerkt worden. Oorzaken van verstoringen worden door de Lichtstralen sneller herkend en opgelost. Evenwichtherstellende en helende impulsen worden beter opgenomen en op alle niveau's van het lichamelijk energiesysteem geïntegreerd.

Het lichamelijk energiesysteem ontspant zich, in het bijzonder wanneer het met energie met een hoog trillingsgetal in aanraking komt. De innerlijke kracht wordt versterkt. De waarneming wordt helderder. Talenten ontwikkelen zich. Kalmte en innerlijke balans worden versterkt. Het lukt steeds beter het ware wezen te herkennen en het in alle domeinen te beleven.

De Lichtstralen stabiliseren lichaam en energiesysteem en brengen het in de nieuwe ordening in evenwicht.

 

 

Kleuren (lichtstralen):

 

De blauwe kleurstraal: goddelijke ordening, waarheid, bescherming, innerlijke rust, kwaliteit van leiderschap, wil, moed, macht, vertrouwen in Goddelijke leiding, levensplan en wegen om het te verwerkelijken, stromen, vrijheid

 

Werking: om je weer af te stemmen op je eigen levensplan en ziel, om je eigen plaats en taken in het scheppingsplan te leren kennen, om macht en kracht te ontplooien, om door harmonie met het goddelijke plan innerlijke vrede te bereiken en je eigen plaats gelaten in te nemen.

 

Elohim, Aartsengel en opgestegen meesters: AE Michaël, OM Lao Tse en El Morya

 

 

De gele kleurstraal: vreugde, levendigheid, verdere ontwikkeling, zich ontplooien, opbloeien, wijsheid, kennen, leren

 

Werking: om je te bevrijden van belastende gedachten en gevoelens, om de innerlijke zon, de innerlijke vrolijkheid en vreugde te versterken, voor het leren op alle niveaus, om de vreugde bij het leren te bevorderen, om nieuwe ideeën en mogelijke oplossingen te vinden.

 

Elohim, Aartsengel en opgestegen meesters: AE Jophiël, OM Kuthumi

 

 

De roze kleurstraal: onvoorwaardelijke liefde, geborgenheid, compassie, overgave, liefde voor jezelf,
opmerkzaamheid, begrip, genade

 

Werking: geborgen en geliefd voelen, in harmonie met de liefde leven, om erachter te komen wat onvoorwaardelijke liefde betekent en hoe je die een plaats kunt geven in het alledaagse leven.

 

Elohim, Aartsengel en opgestegen meesters: AE Chamuël, OM Lady Rowena, Angelika en lady Nada

 

 

De witte kleurstraal: volmaaktheid, helderheid, zuiverheid, reiniging, bevrijding, inzicht, weids perspectief, heelheid, integriteit, vrede, optimisme, goddelijke harmonie

 

Werking: opheldering en reiniging van het menselijke energiesysteem, ruimtes, plaatsen en situaties, om je te bevrijden van beperkende en achterhaalde voorstellingen, meningen en gedragspatronen. Voor een meer heldere en intensieve verbinding met het hogere bewustzijn, met de ziel, met het Hoger Zelf en met de Bron.

 

Elohim, Aartsengel en opgestegen meesters: AE Gabriël, OM Seraphis Bey

 

 

De groene kleurstraal: genezing, regeneratie, vereffening, groei, innerlijke vrede, geborgenheid, gevoed zijn

 

Werking: voor genezing op alle niveaus en in alle bereiken, voor gelatenheid en geborgenheid, om de oorzaken te leren kennen van verstoringen in je leven, van blokkerende voorstellingen en overtuigingen, om je genezingskracht te versterken.

 

Elohim, Aartsengel en opgestegen meesters: AE Rafaël, OM Djawal Khul en Kamakura

 

De rode kleurstraal: levenskracht, energie, concentratie en bundeling van de energie, handelen, moed, focus, uithoudingsvermogen, doelgerichtheid, macht, dienen in harmonie
 

Werking: situaties waarin krachtige rust en doelgericht handelen vereist zijn, blokkades te leren kennen en op te heffen die een krachtig handelen in de weg staan, om visioenen zichtbaar te maken, kracht op te doen, wanneer doorzettingsvermogen nodig is, bij een ‘energetisch gat’.

 

Elohim, Aartsengel en opgestegen meesters: AE Uriël, OM Christus en Lady Nada

 

 

De violette kleurstraal: transformatie, vrijheid, bevrijding van alle lasten en beperkingen, grondige bevrijding van blokkades, grenzen opheffen, het ontplooien van het eigen wezen, karma in het reine brengen
 

Werking: om je tot in je wortels vrij maken, je losmaken van achterhaalde gedragspatronen en gedachtestructuren, je weer met je ziel verbinden, je ware wezen leren kennen.

 

Elohim, Aartsengel en opgestegen meesters: AE Zadkiël, OM Saint Germain

 

 

De turquoise kleurstraal: creativiteit, jezelf zichtbaar maken, speelsheid, lichtheid, vrolijkheid, levendigheid, gratie, kunstzinnige vaardigheden, vindingrijkheid

Werking: voor een heldere en duidelijke communicatie, om je te verbinden met hogere niveaus van bewustzijn, om toegang te krijgen tot de Atlantische wijsheid, om je intuïtie te versterken, om verantwoording op je te kunnen nemen.

 

Elohim, Aartsengel en opgestegen meesters: AE Haniël, OM Maha Chohan en Aeolus

 

 

De magenta kleurstraal: verbinding met alle niveaus van de schepping, genezing, regeneratie, stilte, weidsheid, bescherming, harmonie met het scheppingsplan, deemoedig handelen, geborgenheid, verruiming van het bewustzijn, je eigen plaats in de schepping innemen

 

Werking: verbinding met alle niveaus van de schepping, verbinding met de oergrond van al het Zijn, versterkt de verbinding met het levensplan, om aspecten van de ziel te integreren, voor diepe genezing en herstel, om beter in je lichaam te komen.

 

Elohim, Aartsengel en opgestegen meesters: AE Metatron, OM Maria en Hilarion

 

 

De gouden kleurstraal: mannelijk scheppingsprincipe, kracht van de schepper, bewustheid, weten en wijsheid, waardigheid, pracht, volheid, rijkdom, macht, genezing

 

Werking: Ondersteuning op de weg naar verlichting, verbinding met God, het Ene, het Zijn. Om de goddelijke vonk in jezelf te ontdekken en ontplooien. Verbinding met bewustheid en wijsheid. Voor genezing van thema’s die met tekorten samenhangen, Om je te openen voor welvaart. Om je eigen natuurlijke autoriteit en waardigheid te ontplooien en versterken. In zakelijke aangelegenheden.

 

 

De zilveren kleurstraal: vrouwelijk principe, kracht van het passieve te laten ontstaan, geduld, overgave, medeleven, zien wat verborgen is, intuïtie, bescherming, genade

 

Werking: ondersteuning op de weg naar verlichting, verbinding met het vrouwelijke principe, verbinding met de vrouwelijke scheppingskracht, om je eigen vrouwelijke kracht te ontplooien, het in evenwicht brengen van geven en nemen, intuïtie, voor het ontplooien van helderziende vermogens, grootste bescherming, voor geduld

 

 

De kristallijne kleurstraal: verbinding tussen het licht en de materiële wereld, verbinding van polen en principes, volmaaktheid, heelheid, alomvattend transcendent bewustzijn

 

Werking: Om het één-Zijn te ervaren, je met de goddelijke macht te verbinden, je vibratie te verhogen.

Om de kristallijnen structuren in ons lichaam en in het bijzonder de wervelkolom te zuiveren.

Polen te verbinden, lege ruimtes op te vullen, hardnekkige blokkades te doordringen

 

Intuïtieve spirituele kunst, Intuïtieve schilderijen, energetische spirituele kunst

KRACHTSCHILDERIJ.NL

by Universeel Licht

De kracht van de Hogere Lichtwereld

(Elohim, Aartsengelen, Opgestegen meesters, Engelen)

 

Intuïtieve spirituele kunst, Krachtschilderijen,Elohim,edelsteenenergie,
kleurenenergie, Aartsengelen, Opgestegen meesters, Engelen

Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
Intuitiëve Spirituele kunst
bottom of page