Universele energie

Alle gedachten en processen zijn energie. Energie is datgene waaruit het heelal waarin je bestaat, is opgebouwd. De basis van alle schepping is de gedachtevorm, die heerst en schept vanuit Licht. Licht regeert en dicteert de vorming en verwerking van alles wat bestaat.

Energie blokkades zijn percepties van de werkelijkheid die veroorzaken dat iemand uit harmonie geraakt met het heelal om zich heen. Als iemand niet in harmonie is, treden er moeilijkheden en frustaties op die worden opgeslagen in het denken. Het denken omvat alles wat je bent, aangezien je essentie bestaat in een gedachtevorm, die de werkelijkheid representeert van wie en wat je bent. Deze gedachtevorm is zuivere energie, die in iedere door jou gewenste vorm kan worden bepaald. De werkelijkheid die intellect omvat, is de manifestatie naar buiten toe van wat je van binnen gelooft. Alle trillingen, goed en slecht, worden opgeslagen in dit denken en je essentie.....

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Google+ Social Icon
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic